PNH da Allojeneik Kemik İliği Nakli (AKİT) Bir Tedavi Seçeneği Midir? Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli, PNH hastalığının tek küratif tedavisidir. Ancak morbidite ve mortalite oranları yüksektir. Bu nedenle ilk basamakta önerilen tedavilerden biri değildir. Özellikle kemik iliği yetmezliği bulguları olan hastalar, genç yaşta olan ve tam uyumlu akraba donörü olan hastalar için göz önünde bulundurulması gereken seçeneklerden biridir.